Ürünlerimiz > Hazır Sıva

* Klasik sıvadaki karışımdan kaynaklanabilecek verim ve kalite kaybı önlenir.
* Hızlı hazırlama ve kolay uygulama olanağı sağlar.
* Çatlamaya karşı yüksek dirence sahiptir.
* Klasik sıvaya göre, içindeki kimyasal katkılar sayesinde çok daha fazla rutubetten etkilenmeyen yüzey oluşturur.
* Alçı ve Alçı bazlı karışımlara göre daha yüksek aderans ve dayanıma sahiptir.
Yapım: Ada